prof. Wojciech Paprocki

O mnie

Kariera akademicka

 

Otrzymałem

w 1985 r. stopień naukowy doktora nauk ekonomicznych w zakresie ekonomii
na podstawie rozprawy doktorskiej pt. "Metody oceny efektywności ekonomicznej żeglugi liniowej na śródlądowych drogach wodnych"
(promotor: prof. dr hab. Romuald Bauer)

 

 

 

w 1989 r. stopień naukowy doktora habilitowanego w zakresie ekonomii
po opublikowaniu monografii pt. "Koncepcja logistyczna w transporcie"

 

 

 

21 lutego 2005 r. tytuł naukowy profesora nauk ekonomicznych

 

 

Praca dydaktyczno-naukowa

od 1979 r. asystent, następnie adiunkt i docent w Katedrze Transportu SGPiS

 

 

 

w latach 1992-1995 profesor nadzwyczajny w Katedrze Logistyki SGH

 

 

 

w latach 1995-2006 profesor nadzwyczajny,

od 01.01.2007 r. profesor zwyczajny w Katedrze Transportu SGH

 

 

 

od 2001 r. Kierownik Zakładu Ekonomiki Przedsiębiorstwa Transportowego w Katedrze Transportu SGH

 

 

    od 2018 r. Kierownik Katedry Transportu SGH
   
 

od 1.02.2019 r. Dyrektor Instytutu Infrastruktury,
Transportu i Mobilności, utworzonej w wyniku

przekształcenia Katedry Transportu SGH

   

 

promotor 6 prac doktorskich, kilkudziesięciu prac magisterskich i licencjackich

projekt i realizacja projektowanie i tworzenie stron www Warszawa
© 2011 Wojciech Paprocki - All rights reserved